درباره ما

مخترع داروی نیکووید(Nicovid) اولین داروی ضد کرونای جهان: حسین نیک طالع ،دانش آموخته شیمی آلی

The inventor of Nicovid, The world's first anti-coronavirus drug: Hossein Nik Tale Graduated of Organic Chemistry, Mashhad, Iran

 

اعضاء گروه پژوهشی نیکووید(NICOVID): دکتر جواد هوشمند، محمد قاسمی، دکتر منصور منصوری