درباره ما

مخترع داروی نیکووید(Nicovid)جدیدترین داروی ضد کرونا: ،دانش آموخته شیمی آلی

The inventor of Nicovid, the newest anti-coronavirus drug:  Graduated of Organic Chemistry

 

گروه پژوهشی نیکووید(NICOVID):متشکل از پزشکان و متخصصان زبده حوزه ویروس شناسی، فارموکولوژی، شیمی دارو و متخصصین مختلف در داخل و خارج از کشور می باشد.