درباره ما

مخترع داروی نیکووید(Nicovid)جدیدترین داروی ضد کرونا: ،دانش آموخته شیمی آلی

The inventor of Nicovid, the newest anti-coronavirus drug:  Graduated of Organic Chemistry

 

گروه پژوهشی نیکووید(NICOVID):متشکل از پزشکان و متخصصان مختلف در سطح کشور