معرفی کرونا ویروس جدید

اثر بیماری زایی ویروس کرونا:

ویروس های کرونا شامل 39 گونه و متعلق به خانواده Coronaviridae می باشند. همه ویروس های SARS-CoV تحت گونه Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus  و جنس Beta-coronavirus قرار می گیرند. بیشتر گونه های این خانواده enzootic می باشند و تنها تعداد کمی باعث بیماری زایی در انسان می شوند. ویروس کرونای جدید که به عنوان سندرم حاد تنفسی کروناویروس (SARS-CoV-2) شناخته می شود، عامل بیماری کووید-19 (COVID-19) می باشد.MERS، SARS،COVID-19 و آنفلانزا معمولی هر سه مربوط به جنس beta-coronavirus هستند.

ویروس SARS-CoV-2 یک ویروس تک رشته ای RNA  دار (+ssRNA) می باشد .

علائم بالینی بیماران مبتلا به COVID-19 عمدتا شامل تب، سرفه خشک، خستگی و تنگی نفس می باشد .

افراد مسن و افراد مبتلا به بیماریهای زمینه ای، استعداد بیشتری جهت ابتلا به این عفونت دارند و در معرض پیامدهای جدی آن هستند و ممکن است دچار سندرم حاد تنفسی (ARDS) و طوفان سایتوکاین شوند. اگرچه دارو های مختلفی برای درمان از جمله دارو های ضد مالاریا مثل کلروکین (Chloroquine) و هیدروکسی کلروکین (Hydroxychloroquine) و دارو های ضد ویروس مانند رمدسیویر (Remdesivir)  به طور گسترده ای برای مقابله با ویروس کرونای جدید مورد مطالعه قرار گرفته است اما هنوز درمان قطعی برای این این بیماری کشف نشده است .

علائم و نشانه های این بیماری ها در جدول یک با هم مقایسه شده است.

مقایسه علائم و نشانه های MERS، SARS، COVID-19 و آنفلانزا

ساختمان و مکانیسم عمل ویروس کرونا:

ویروس SARS-CoV-2 یک ویروس تک رشته ای RNA  دار (+ssRNA) می باشد. پروتئین های مهم در ساختمان ویروس شامل پروتئین کپسید، پروتئین های غشایی، پروتئین Spike و پروتئین های داخل هسته می باشند .

در میان این چهار پروتئین، پروتئین Spike و پروتئین های غشایی از اهمیت ویژه ای برخودار هستند. پروتئین Spike در اتصال ویروس به سلول میزبان و پروتئین های غشایی به ویروس در ساختن کپسول و ساختمان ویروس کمک می کند. پروتئین ACE2  از جمله گیرنده های موجود در سطح سلول های بدن انسان می باشد که ویروس SARS-CoV-2 به آن اتصال می یابد و سپس ژنوم خود را وارد سلول میزبان می کند . گیرنده ACE-2 در اندام های مختلف از جمله ریه، کلیه و روده کوچک بیان می شوند که این اندام ها جزء اهداف اصلی ویروس SARS-CoV-2 می باشند . با توجه به اهمیت ویژه ای که ACE-2 در بیماری زایی COVID-19 دارد، ساخت آنتی بادی های علیه این گیرنده برای درمان این بیماری به شدت مورد توجه قرار گرفته است.

همانند سازی ویروس SARS-CoV-2:

بعد از ورود ویروس SARS-CoV-2 به داخل سلول های میزبان، نوبت به همانند سازی ویروس می رسد. ابزار های لازم برای همانند سازی شامل ORF، دو ژن همانند سازی( rep1a و rep1ab )، توالی slippery , (5′-UUUAAAC-3′) و دو پلی پروتئین (pp1a و pp1ab). هر دوی این پلی پروتئین ها دارای مهمترین پروتئین های ویروس، یعنی پروتئین های Nsp می باشند (Nsp1–11 و Nsp1–16). پروتئین های Nsp با اعمال مختلف خود از قبیل افزایش سنتز پایه، همانند سازی و ترجمه، نقش حیاتی در زنده نگه داشتن ویروس در داخل سلول میزان دارند.